ประกาดราคาจ้างค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายไฟฟ้า – ประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาดราคาจ้างค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายไฟฟ้า – ประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
>> รายละเอียด <<