ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า – ประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า – ประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

>> รายละเอียด <<