ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยมีท่านธีรสิทธ์ สวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธาน

You May Also Like