ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ

“ไทยมีงานทำ” เว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจและสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของตนเอง และการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ฝึกอบรมและมาตรการอื่นๆ รวมถึงตำแหน่งจากการจ้างงานของภาคเอกชน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่คิวอาร์โค๊ด หรือลิงก์ด้านล่าง

เว็บไซต์ไทยมีงานทำ
https://smartjob.doe.go.th

คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าใช้งาน https://drive.google.com/file/d/1tHXDImhPUN8iw6ehjpHhTAbK3l9gQHhy/view?usp=sharing

คู่มือลงทะเบียน Digital ID
https://drive.google.com/file/d/18GBAA8RCTc2zPLVUaX1S3l1eRvqVLdpN/view?usp=sharing

You May Also Like