ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2566

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณครู มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี

You May Also Like