การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิศวะ  โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (เมษายน 2564) สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา

You May Also Like