ครู นักเรียน เป็นวิทยากรคุณธรรม ณ อบต.นาเวียง

ครู นักเรียน แกนนำ โรงเรียนคุณธรรม เป็นวิทยากรอบรมโครงการคุณธรรม ให้กับนักเรียน ในตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

You May Also Like