การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นายคมไผ่ พรรณา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รับการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โดยมี นายวิศวะ  โทบุดดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม  และ นางอรชร  กันภูมิ  ครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา  เป็นคณะกรรมการในครั้งนี้

You May Also Like