การศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

นายชาญวิทย์ โหมดม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 18 มกราคม 2566
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โดยมีนายวิศวะ โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอรดี โหมดม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

You May Also Like